هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن

هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری و با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای شورای عالی مسکن در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این جلسه ۶۶ هزار و ۷۹۱ واحد نهضت ملی مسکن افتتاح و به ۵۱ هزار و ۷۴۰ متقاضی واجد شرایط زمین واگذار شد.

 

عکاس: آرش اربابی
کد خبر : ۱۴۹۸۲۳۳