در حاشیه سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

عکاس: آرش اربابی
کد خبر : ۱۴۸۲۱۴۰