گذر اردیبهشت از روستای "ابیانه"

با فرا رسیدن فصل بهار و ماه اردیبهشت یکی از مقاصد اصلی گردشگران برای سفر، روستای تاریخی "ابیانه" در دل کرکس کوه اصفهان است. روستایی باپیشینهٔ چهار هزار و پانصد ساله و جمعیت کمی بیشتر از سیصد نفر که در این ماه، میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. 

عکاس: مهدی آزادبخت
کد خبر : ۱۴۸۰۶۲۹