نشست ارزیابی عملکرد معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه

نشست ارزیابی عملکرد معاون رییس جمهور و داود منظور "ریاست سازمان برنامه و بودجه "، بعدازظهر امروز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه برگزار شد.

 

عکاس: آرش اربابی
کد خبر : ۱۴۸۰۰۹۴