ملاقات هیئت دوستی پارلمانی ایران و ترکیه با امیرعبداللهیان

عکاس: آرش اربابی
کد خبر : ۱۴۷۸۱۰۱