نشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیه

اولین نشست خبری اصغر جهانگیر؛ سخنگوی جدید قوه قضائیه با حضور اصحاب رسانه صبح امروز برگزار شد.

عکاس: آرش اربابی
کد خبر : ۱۴۷۵۲۲۱