گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی

روز گذشته همایش کارگران پیمانی و قراردادی عضو خانه کارگر با حضور جمعی از اعضای این تشکل در دفتر تهران خانه کارگر برگزار شد.

 

عکاس: مجید شادمان
کد خبر : ۱۴۷۳۷۱۲