خاکسپاری شهید گمنام دفاع مقدس در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی

مراسم استقبال و خاکسپاری شهید گمنام دفاع مقدس در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در روز چهارشنبه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، بعد از نماز ظهر و عصر، از مقابل مسجد ارگ واقع در میدان پانزده خرداد برگزار شد.

 

عکاس: آرش اربابی
کد خبر : ۱۴۶۴۹۱۲