گوهرتراشی

گوهرتراشی، پیشینۀ جذاب و روشنی دارد و اولین نمونه های آن به انسان های اولیه بازمی گردد. یعنی زمانی که از هنر گوهرتراشی برای ساخت ابزارها و سلاح های اولیه ای با جنس سنگ استفاده می شد. با اینکه گوهرتراشی در آن زمان عامل مهمی در بقا و شکار برای انسان ها بود. شواهد تاریخی نشان می دهد که از سنگ ها برای خلق اشیای تزیینی، به شکل جواهرات یا اکسسوری های شخصی نیز استفاده می شده است. گوهرتراشی به هنرِ کار بر روی سنگ ها اشاره دارد.  گوهرتراشی، درواقع هنرِ تبدیل کردن سنگ ها، مواد معدنی و سنگ های قیمتی، به نمونه های تزیینی، مانند حلقه ها، گوهرِ تراشیده، جواهرات و… است که می توانند تا ابد مانند گنجی همراه فرد باقی بمانند. معمولا سنگ های قیمتی به صورت خام مورد استفاده قرار نمیگیرند. بلکه به شیوه های مختلفی تراش داده می شوند و برش می خورند تا شکل و اندازۀ مورد نظر را پیدا کنند . صیقل دهی و جلادهی نیز جلوۀ سنگ های قیمتی را بیشتر می کند. در واقع، بعد از گوهرتراشی است که می توان از یک سنگ قیمتی در انواع جواهرات و اقلام تزیینی استفاده کرد.

 

عکاس: مهدی نصیری
کد خبر : ۱۴۵۷۹۹۹