تخت فولاد اصفهان آرامگاه بزرگان جهان تشیع

گورستان تخت فولاد در جنوب شرقی اصفهان قرار دارد و یکی از مهمترین گورستانهای تاریخی جهان اسلام است.تا جایی که آن را بعد از قبرستان وادی السلام در نجف اشرف دومین قبرستان جهان تشیع می نامند. در این قبرستان ابنیه های زیبای تاریخی از دوره های صفویه ،زندیه و قاجاریه وجود دارد.

 

عکاس: مهدی کریمی سودرجانی
کد خبر : ۱۴۵۲۱۱۷