راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

راهپیمایی 22 بهمن ماه با شکوه فراوان در اصفهان برگزار گردید.

 

مهدی کریمی سودرجانی
کد خبر : ۱۴۴۷۴۱۴