موکبهای اربعین در عراق

موکبهای اربعین در عراق محل اسکان وخدمات رسانی در عراق است و شبانه روز از زوار آقا ابا عبدالله حسین (ع) پذیرایی میکنند .

مهدی کریمی سودرجانی
کد خبر : ۱۳۹۴۷۲۲