ورود وزیر امور خارجه به لبنان

وزیر امور خارجه کشورمان پنجشنبه ۹ شهریور وارد لبنان شد.

 

عکاس: لیلاسادات عقیلی
کد خبر : ۱۳۹۲۹۶۷