اولین همایش شو اسب سوار ی جام شیهه در باشگاه زرتشت سنندج برگزارشد

اولین همایش شو اسب سواری جام شیهه با همکاری باشگاه زرتشت در سنندج با حضور استانهای تهران . اصفهان. کرمانشاه. اردبیل. زنجان. همدان . آذربایجان غربی و شرقی و کردستان با نمایش نژاد های اسب اصل کردی در محل این باشگاه برگزار شد. محمد لطیف حسینی نسب

عکاس : محمد لطیف حسینی نسب
کد خبر : ۱۳۹۱۲۶۴