مهدی کریمی سودرجانی

همایش حجاب و عفاف در اصفهان

مراسم گرامیداشت حجاب و عفاف در اصفهان برگزار گردید.

مهدی کریمی سودرجانی
کد خبر : ۱۳۷۷۰۵۰