علی شرف الدین

بازدید استاندار تهران از شیرخوارگاه آمنه

علیرضا فخاری استاندار تهران بعد از ظهر امروز سه شنبه بیست و دوم فروردین ماه از شیرخوارگاه آمنه بازدید کرد.

 

عکاس:علی شرف الدین
کد خبر : ۱۳۴۷۸۲۵