فاز ۱۴ پارس جنوبی به‌عنوان سیزدهمین و آخرین پالایشگاه بخش خشکی پارس جنوبی است که با تکمیل آن دیگر پالایشگاهی برای این میدان مشترک ساخته نخواهد شد.

 

کد خبر: 1341569