قاشق زنی یکی از رسوم دیرینه مردم قزوین در چهارشنبه آخر سال به شمار می‌رود و با این وسیله از سال نو استقبال می‌کنند.

کد خبر: 1340658