چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی مشترک دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با حضور اساتید، دانشجویان بین المللی و روسای دو دانشگاه در دارنشگاه تهران برگزار شد.

 

کد خبر: 1335576