بیمارستان روزبه، بیمارستان برای توانبخشی بیماران روانپزشکی و در راستای توانمند­سازی این بیماران، اقدام به برگزاری کلاس­های نقاشی با همراهی خیرین کرده است، که نتیجه آن، آثار ارزشمندی است که توسط این بیماران تهیه و ترسیم شده است و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 2 و 3 آذر 1401  در موزه تاریخ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

 

کد خبر: 1301442