حسین المسلم و حیدر فرمان از شورای المپیک آسیا که صبح امروز وارد ایران شد، پس از بازدید موزه ملی ورزش و کمیته ملی المپیک با سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: 1241576