صبح امروز دوشنبه (2 خردادماه) دکتر ترکی معاون دادستان کل کشور از فرودگاه امام خمینی(ره) بابت بررسی آخرین وضعیت انبارهای گمرک بازدید کرد.

 

کد خبر: 1234469