بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، برای بازدید از چند پروژه در استان قزوین حاضر شد و حدود ساعت 22:18 با شرکت در نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه علوم پرشکی و اعضای ستاد کرونا استان قزوین وضعیت بهداشت و درمان قزوین را مورد بررسی قرار داد.

کد خبر: 1128933