روز چهارم بررسی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، امروز سه شنبه دوم شهریور ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.در دو نوبت صبح و عصر نمایندگان مخالف و موافق نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با وزرای پیشنهادی صنعت معدن و تجارت،علوم و تحقیقات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور بیان کردند و در ادامه وزرای پیشنهادی نیز برنامه های خود را بیان کردند.

 

کد خبر: 1121987