بیش از 24 نماینده در پارلمان با یکدیگر درگیر شدند و بعضی از آنها که به زمین افتادند, توسط نمایندگان رقیب مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. نمایندگان رقیب در پارلمان سریلانکا در حالی با یکدیگر زد و خورد کردند که ماهیندا راجاپاکسا نخست وزیر این کشور مدعی شد رئیس پارلمان هیچ حقی برای برکناری وی از سمتش با رای گیری شفاهی ندارد.

 

کد خبر: 693346