ایستگاه مهربانی واقع در میدان جانباز مشهد در روز بارانی میزبان اصحاب رسانه بود.

کد خبر: 752640