وقوع سیلاب در محله ی سعدی شیراز ، موجب وارد شدن آب به همراه گل و لای به منازل مسکونی و وارد شدن خسارت به منازل و خودروهای شهروندان شیراز شد.

کد خبر: 743926