ساخت پروژه راه آهن رشت - قزوین از سال 1385 آغاز شده و با طول مسیر 165 کیلومتر ؛ قادر خواهد بود سالانه هفت میلیون تن بار را حمل و دو و نیم میلیون نفر مسافر را جابه جا کند. حدود هشت کیلومتر پل های ویژه و بیش از بیست و پنج کیلومتر تونل در این مسیر وجود دارد که بزرگترین پل راه آهن کشور به طول یک هزار و 430 متر روی دریاچه سد سفیدرود منجیل در این خط ریلی احداث شده است.

کد خبر: 694293