آئین سنتی "پنجاه بدر" در قزوین

آئین سنتی "پنجاه بدر" که ریشه در اعتقادات مذهبی مردم قزوین دارد و تاکنون برجای مانده است، مراسمی شبیه سیزده بدر است با این تفاوت که شهروندان قزوینی در این روز برای طلب باران و نیایش به دل طبیعت می زنند.

علیرضا نصری
کد خبر : ۱۴۷۸۵۹۹