نماز عید فطر - تبریز

نماز عید فطر صبح چهارشنبه (۲۲ فروردین ۱۴۰۳) با حضور گسترده مردم در تبریز برگزار شد.

 

 
 

 

عکاس:سیدکاظم یوسفی
کد خبر : ۱۴۶۷۴۹۵