نشست خبری مصطفی شریف، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت آبادگران ایران با حضور خبرنگاران در مشهد برگزار شد.

کد خبر: 1340342