با نزدیک شدن به پایان سال و فرارسیدن عید نوروز، تکاپو برای استقبالی شاد از بهار ۱۴۰۲ آغاز شده و کارگاه‌های هنری مشغول ساخت المان‌های نوروزی در کارگاه‌های خود هستند. تاکنون بیش از ۲۰۰ المان شهری در مشهد جانمایی و نصب شده است و سایر المان‌ها طی هفته‌های آتی و به تدریج به شهر افزوده خواهد شد.

کد خبر: 1335992