سمیرازارع

اجرای نمایش بزرگ میدانی محشر-شیراز

سومین شب نمایش بزرگ محشر پنجشنبه ۲۴شهریور،در زمین مجاور کارخانه سیمان درشیرازبرگزارشد.

عکاس:سمیرازارع
کد خبر : ۱۲۷۸۸۹۵