مراسم شیرخوارگان حسینی دراولین جمعه ماه محرم باحضورنوزادان ومادرهایشان درحرم مطهر احمدابن موسی  (شاه چراغ) برگزارشد.

کد خبر: 1263114