حضور شهردار بندرعباس در  دومین نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای قرارگاه تحول محلات استان هرمزگان‎‎

 
 

 

کد خبر: 1161209