اختتامیه هفته کارافرینی با رویکرد تحولات دیجیتال و دوران پسا کرونا در اصفهان با حضور کار افرینان کشوری و استانی برگزار گردید . و از کارآفرینان نمونه تجلیل بعمل آمد .

کد خبر: 1158238