کد خبر: 373799 A

رییس انجمن کسب و کار ایران خبر داد:

ایلنا: هادی سیاری ، رییس انجمن کسب و کار ایران از تغییر شیوه تکنولوژی آموزشی به سمت مربی گری و تسهیل گری خبر داد و گفت : بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته برای مدیران متقاضی ، مدرسه عالی کسب و کارماهان با راهنمایی و مشاوره اساتید فن سازمان مورد نظر را عارضه یابی و مشکلات را شناسایی ، انتخاب و سپس با راهنمایی و مشاوره اساتید در طول ترم راه حل صحیح را ارائه می دهد.

به گزارش ایلنا، مدیر عامل مدرسه عالی کسب و کار ماهان با بیان اینکه در پایان دوره مدیران دانش آموخته بخش خصوصی و دولتی مهارت های خود را به درستی اجرا و کنترل می کنند ، افزود: مدیران مهارت آموخته در مرحله  تدوین ، اجرا و کنترل ، مسائل سازمان خود را از طریق بیان مسئله، مشاوره و در نهایت نظارت بر حُسن اجرا در زمانی کوتاه حل و فصل خواهند کرد .

سیاری ، MBA که یکی از شیوه های مدیریتی شامل بازار یابی ، تبلیغات ، فروش و فنون مذاکره است را روشی تکنیکال و روش DBA را تمرکز بر مهارت های ادراکی و تحلیلی عنوان کرد  و همچنین کاربرد این مهم را برای مدیران ارشد بنگاه های خصوصی و دولتی بسیار مفید دانسته و اظهار داشت: مهارت آموخته DBA به  فردی خلاق در حوزه  کلان که توانایی تعیبن راهکار برای هر مسئله و مانع در سازمان متبوع خود را دارد ، تبدیل می شود.

به گفته وی استفاده از شیوه آموزشی متمرکز بر مربی گری DBA که ثبت نام آن تا 20 خرداد ماه امسال ادامه دارد مدیران مسوول را قادر به شناسایی عارضه سازمان یا بنگاه خود و ارائه راهکار برای حل مسئله می نماید.

وی با تاکید بر اینکه ورود تعداد زیادی از مدیران بخش خصوصی و دولتی خارجی به کشور ، یادگیری سریع مهارت‌های ادراکی و تحلیلی برای مدیران داخلی را ضروری می سازد، تصریح کرد:این مدرسه در شرایط پسا برجام و در راستای حمایت از منافع ملی کشور و با مشاوره اساتید فن اقدام به تغییر زیر بنایی در شیوه آموزشی مدیران با تمرکز بر روی مربی گری نموده است تا صاحبان کسب و کار بنگاه های دولتی و خصوصی با یاد گیری روش های جدید مربی گری در برخورد و معامله با خارجی ها دچار خلا و مشکل نشوند.

ایران کسب و کار مدرسه مشکلات برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر