کد خبر: 195101 A

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دولت در کنار تمام کارهای ارزشمندی که انجام داده تلاش دارد کشور را از رکود اقتصادی نجات داده و به مباحثفرهنگی به عنوان یک کار ارزشی دینی معطوف نماید.

سید حسن هفده‌تن در نهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان بر‌تر مازندران در بابل گفت: کارآفرینان پرچم‌داران ارزشمند کشور و حافظان خون شهیدان هستند لذا هر عملی که برای رفع موانع موجود در مسیر کارآفرینان انجام شود ناچیز است.

به گزارش ایلنا از بابل وی با اشاره به اقدامات ارزشمند دولت یازدهم در مدت زمان کوتاه فعالیت خود افزود: دولت خود یک کارآفرین است که به جای راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با شاخص‌های علمی به کارو تولید و کارآفرین توجه ایی ویژه دارد و بر مبنای آن فضای اقتصادی کشور و رشد اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: یکی از القاب دولت تدبیر و امید دولت تسهیل ساز است و تاکنون این دولت توانسته است تسهیل‌سازی شاخص‌های اقتصادی را جایگزین انحصار در بخش خصوصی نماید.

هفده‌تن بیان داشت: دولت در کنار تمام کارهای ارزشمندی که انجام داده تلاش دارد کشور را از رکود اقتصادی نجات داده و به مباحثفرهنگی به عنوان یک کار ارزشی دینی معطوف نماید.

وی تصریح کرد: نظامی که خالق بی‌همتایی چون خدا دارد و ائمه معصومان نیز عرق کارگر را هم‌وزن خون شهدا می‌دانند چرا نباید به فرهنگ کار، بهره‌وری و نوآوری که اساس و بنیان نظام دانش که بنیان ماست توجه شود.

بخش خصوصی بهره وری دولت رشد اقتصادی رکود اقتصادی شاخص معاون وزن وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر