کد خبر: 189863 A

طی ۳ ماهه نخست امسال صورت گرفت:

طی ۳ ماهه نخست امسال از ناحیه صدور پروانه های بهره برداری صنعتی برای ۱۰ هزارو ۸۳۷ نفر اشتغال ایجاد شد ه است.

طی ۳ ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۴هزارو ۱۷۷میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در کشور صورت گرفته است که نسبت به ۳ ماهه نخست سال ۹۲ رشد ۲۷.۶ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش شبکه ایلنا؛ طی ۳ ماهه نخست سال ۹۲ بالغ بر ۱۱هزارو ۱۱۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در کشور رخ داده بود.

در ادامه این گزارش آمده است: طی ۳ ماهه نخست امسال به تعداد ۶۸۶فقره پروانه بهره برداری صنعتی صادر شد که در مقایسه با ۳ ماهه نخست سال گذشته که این میزان بالغ بر ۵۴۵ فقره بود، رشد ۲۵.۹ درصدی را نشان می دهد.

براساس این گزارش؛ طی ۳ ماهه نخست امسال از ناحیه صدور پروانه های بهره برداری صنعتی برای ۱۰ هزارو ۸۳۷ نفر اشتغال ایجاد شد ه است.

اشتغال رشد سرمایه گذاری امسال صورت صنعتی صدور بهره پروانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر