کد خبر: 189673 A

ایلنا: دکتر جمشیدی فر - رئیس کمیته حسابرسی شرکت سایپا در مجمع سایپا، مبحثحاکمیت شرکتی را به عنوان یک ساختار مکمل قانون تجارت برشمرد و گفت: سه عامل شفافیت اطلاعاتی، پاسخگویی مدیران و رعایت حقوق صاحبان سهام از جمله اهداف تشکیل حاکمیت شرکتی است که از طریق شرکت های بورسی اعمال می شود.

به گزارش ایلنا؛ دکتر جمشیدی فر، رئیس کمیته حسابرسی شرکت سایپا در مجمع سایپا، مبحثحاکمیت شرکتی را به عنوان یک ساختار مکمل قانون تجارت برشمرد و گفت: سه عامل شفافیت اطلاعاتی، پاسخگویی مدیران و رعایت حقوق صاحبان سهام از جمله اهداف تشکیل حاکمیت شرکتی است که از طریق شرکت های بورسی اعمال می شود.

وی افزود: بر اساس همکاری چند ساله با سازمان بورس به جرات می توان گفت که شرکت سایپا به عنوان یکی از نمونه های موفق استقرار نظام حاکمیتی می باشد و بر اساس وظایفی که برای این کمیته پیش بینی شده در حال فعالیت است.

رئیس کمیته حسابرسی سایپا با بیان اینکه سعی شده عملکرد این کمیته به صورت کیفی دنبال شود و بر اساس کیفیت به وظایف خود بپردازد، گفت: اغلب شرکت ها صرفا به صورت شکلی کار می کنند و به کیفیت در این زمینه اهمیتی نمی دهند ولی در شرکت سایپا با توجه به تعلق دانشی که به این موضوع وجود داشت و کاملا دانش محور ایجاد شده بود وهمچنین جایگاه شرکت سایپا سعی شد که وظایف در این حیطه بر اساس کیفیت پرداخته شود.

وی خاطر نشان کرد: به دنبال ایجاد این نظام حاکمیتی، کمیته ریسک هم که از دیگر کمیته های نظارتی هیات مدیره است نیز در این شرکت تشکیل شده است و امیدوارم که شرکت سایپا به عنوان یک الگو از نظر استقرار نظام حاکمیتی شرکتی برای شرکت های دیگر هم مورد استفاده قرار بگیرد.

حقوق سایپا سهام قانون تجارت کمیته نظام حاکمیت استقرار سایر شرکتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر