کد خبر: 179663 A

سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید ویژه ای به موضوع فقر زدایی و توانمندسازی اقشار ضعیف تر و ایجاد توسعه متوازن دارند.

به گزارش ایلنا، هاولیانگ شو دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و دستیار مدیر اجرایی برنامه عمران ملل متحد UNDP در امور آسیا و پاسیفیک با محمدتقی حسینی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل دیدارکرد.
هدف از این دیدار رایزنی و هماهنگی در مورد پروژه های مشترک سازمان ملل متحد با کشورمان عنوان شده است. در این دیدار گری لوئیس نماینده مقیم دفتر برنامه عمران ملل متحد در تهران و مورالی جانشین نماینده مقیم دفتر برنامه عمران ملل متحد در تهران نیز حضور داشتند. در این نشست برنامه های همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برنامه عمران ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه رفع محرومیت و فقرزدایی و ارتقاء حمایت اجتماعی در سطح ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران در این راه از تمام امکانات خود استفاده خواهد کرد.
وی افزود: سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید ویژه ای به موضوع فقر زدایی و توانمندسازی اقشار ضعیف تر و ایجاد توسعه متوازن دارند.
حسینی با معرفی وزارت تعاون، ‌ کار و ر فاه اجتماعی به عنوان گسترده ترین وزارتخانه در جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت های زیادی نیز در بحثتوسعه کشور به عهده دارد افزود: این وزارتخانه برخی از پروژه های مشترک را با سازمان ملل متحد در دست اجرا دارد و ضمن خرسندی از این همکاری ها، آمادگی دارد تا در خصوص همکاری و مشارکت در کلیه زمینه های مرتبط با توسعه و حمایت اجتماعی با برنامه عمران ملل متحد مشارکت نماید.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همکاری های جنوب - جنوب برای آموزش متقاضیان افغانی، عراقی و برخی کشورهای آفریقایی که در حال حاضر در حال اجرا است، اشاره کرد.
وی همچنین به امضای یادداشت تفاهم همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای پروژه مشاغل سبز نیز اشاره کرد و زمینه های همکاری با دفتر عمران ملل متحد در خصوص موضوعات حمایت اجتماعی، فقرزدایی و رفع محرومیت را برای اقدام مشترک مورد تأکید قرار داد.
حسینی یادآور شد: ریاست کارگروه فقرزدایی در پروژه های همکاری مشترک با برنامه عمران ملل متحد به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

امور بین الملل ایران جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران سازمان ملل فقر مقام معظم رهبری ملل متحد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر