کد خبر: 179462 A

در شهرکها و نواحی صنعتی انجام گرفت

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران حضور سرمایه گذاران خارجی در شهرکها ونواحی صنعتی را در ایجاد فضای رقابتی وتبادل تکنولوژی روز دنیا موثر برشمرد وافزود: هم اکنون تعداد۱۱۲سرمایه گذار خارجی در شهرکها و نواحی صنعتی حضور داشته که بخش عمده ای از آنها در استانهای آذر بایجان شرقی، خراسان رضوی و قزوین فعالیت می کنند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران از سرمایه گذاری ۷۸۳ میلیون دلاری سرمایه گذاران خارجی در شهرکها ونواحی صنعتی تا پایان سال ۹۲خبرداد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی، غلامرضا سلیمانی یکی ازبرنامه های سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران راایجاد شهرکهای صنعتی سرمایه گذاری خارجی و ایجاد زون هایی در شهرکها ونواحی صنعتی به منظور ترغیب سرمایه گذاران خارجی به حضور در این مناطق عنوان کرد وگفت: در حال حاضر حدود ۲۱ استان کشور میزبان فعالان اقتصادی خارجی در شهرکها ونواحی صنعتی بوده وبرای بیش از ۱۱هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران حضور سرمایه گذاران خارجی در شهرکها ونواحی صنعتی را در ایجاد فضای رقابتی وتبادل تکنولوژی روز دنیا موثر برشمرد وافزود: هم اکنون تعداد۱۱۲سرمایه گذار خارجی در شهرکها و نواحی صنعتی حضور داشته که بخش عمده ای از آنها در استانهای آذر بایجان شرقی، خراسان رضوی و قزوین فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه توافقات اخیر هسته ای فضای مناسبی برای ورود فعالان اقتصادی خارجی فراهم کرده است، گفت: افزایش اشتغال، توسعه صادرات وانتقال تکنولوژی از جمله دستاوردهای سرمایه گذاری خارجی در کشور بوده که در این راستا سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران تمهیدات مناسبی درنظر گرفته است.

سلیمانی درپایان میزان سرمایه گذاری واحدهای صنعتی در شهرکها ونواحی صنعتی سراسر کشور تا پایان سال ۹۲ را بیش از ۴۴۲ هزار و ۸۸۲میلیارد ریال اعلام کرد وگفت: در حال حاضر حدود۳۱ هزار و ۳۵۳ واحد در شهرک ها ونواحی صنعتی کشور به بهره برداری رسیده اند.

استان کشور اشتغال ایران خراسان رضوی سرمایه گذاران سرمایه گذاری صنایع کوچک هسته ای صنعتی خارجی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر