کد خبر: 175027 A

جلسه طرح احیا و توسعه اراضی کشاورزی پایاب سدهای استانهای خوزستان و ایلام به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزارشد.

جلسه طرح احیا و توسعه اراضی کشاورزی پایاب سدهای استانهای خوزستان و ایلام به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزارشد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری اجرای این طرح را خدمتی به مردم این دو استان دانست و بر لزوم پیگیری جدی دستگاههای مربوطه برای اجرای آن تاکید کرد.

در این جلسه در خصوص اعتبارات مالی و منابع آبی مورد نیاز بحثو تبادل نظر شد و ضمن ارائه گزارشی از مطالعات و برنامه ریزی های صورت گرفته، برنامه زمانبندی اجرای طرح ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که وزرای جهاد کشاورزی و نیرو و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز حضور داشتند، موضوع اراضی دشت سیستان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

جهانگیری با اشاره به سفر دکتر روحانی به استان سیستان و بلوچستان، سفر رییس جمهور را سفری پر خیر و برکت برای این استان خواند و افزود: با اجرای وعده رییس جمهور در خصوص اراضی دشت سیستان، تاثیری ماندگار برای این منطقه بر جای خواهد ماند.

وزرای نیرو و جهاد کشاورزی نیز گزارشی از وضعیت دشت سیستان ارائه کردند و مقرر شد جلساتی برای تعیین برنامه زمان بندی اجرای طرح برگزار شود و پس از تامین اعتبار لازم، این طرح وارد فاز اجرایی شود.

استان سیستان و بلوچستان اسحاق جهانگیری جهاد کشاورزی رییس جمهور کشاورزی معاون اول رئیس جمهور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی اراضی ایلام جهانگیری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر