کد خبر: 173038 A

پس از پیگیری سازمان بازرسی کل کشور۸۵ درصد کل مبلغ یارانه پرداختی به کارخانجات و واحدهای تولیدی دریافت‌کننده یارانه از دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف شد.

پس از پیگیری سازمان بازرسی کل کشور۸۵ درصد کل مبلغ یارانه پرداختی به کارخانجات و واحدهای تولیدی دریافت‌کننده یارانه از دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف شد.
به گزارش ایلنا، اداره کل نظارت و بازرسی امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در بررسی‌ها مشخص گردید، کارخانجات و واحدهای تولیدی دریافت‌کننده یارانه از دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدهی‌های خود را تسویه حساب نموده اند لیکن دفاتر مالی وزارت صنایع و معادن(سابق) خلاف این مسئله را نشان می دهد و مغایرت عمده‌ای میان دفاتر مالی وزارتخانه و اسناد موجود در دفتر تخصصی مذکور وجود دارد.
بر این اساس پیشنهاد گردید تا معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه ضمن رعایت قوانین و مقررات نسبت به تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های سنواتی واحدهای تولیدی بابت یارانه‌های دریافتی و رفع مغایرت فوق الاشاره اقدام کند.
در ادامه مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای اظهار داشت: ۸۵ درصد کل مبلغ یارانه پرداختی تعیین تکلیف و ثبت دفاتر و اسناد مالی گردیده و جهت ثبت الباقی نیز مکاتبات لازم با کارخانجات انجام و مراتب به دیوان محاسبات منعکس شده است.
دیوان محاسبات رعایت قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل سازمان بازرسی کل کشور صنعت معدن و تجارت وزارت صنایع و معادن وزارت صنعت معدن و تجارت وزارتخانه یارانه تولیدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر