کد خبر: 165232 A

عضو انجمن قطعه سازان خودرو:

افزایش قیمت به وجود آمده در حامل‌های انرژی بر روی قیمت قطعات خودرو هم تاثیر خواهد گذاشت.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو گفت: ممکن است واحدهای کوچک متفرقه‌ای وجود داشته باشد که به صورت زیرزمینی فعالیت کنند اما می‌توان گفت که بالای ۹۵درصد قطعه سازانی که با خودرو سازان قرار داد دارند زیرزمینی نیستند.

محمود نجفی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت قطعات خودرو اظهار داشت: باید دید که دولت برای جبران این اضافه هزینه‌ها چه تدابیری خواهد اندیشید اما چنانچه دولت به این موضوع توجه نکند و ضابطه‌ای را در این خصوص تعریف نکند مطمئنا این افزایش قیمت به وجود آمده در حامل‌های انرژی بر روی قیمت قطعات خودرو هم تاثیر خواهد گذاشت.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به محدودیت‌هایی که در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و تقاضای بالایی که برای گرفتن یارانه به وجود آمده است گفت: در حال حاضر اینکه دولت چه برنامه‌ای در پیش گرفته خیلی قابل پیش بینی نیست و باید دید که در این مورد چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد واحدهای قطعه سازی به صورت متفرقه و زیرزمینی مشغول فعالیت هستند، با بیان اینکه آمار مشخصی در این مورد در دست نیست خاطرنشان کرد: البته ممکن است واحدهای کوچک متفرقه‌ای وجود داشته باشد که به صورت زیرزمینی فعالیت کنند اما می‌توان گفت که بالای ۹۵درصد قطعه سازانی که با خودرو سازان قرار داد دارند زیرزمینی نیستند اما ممکن است تعداد محدودی از این قطعه سازان که با خودرو سازان قرار داد دارند طی ترفندهایی فعالیت زیرزمینی نیز داشته باشند.

قطعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر