کد خبر: 157481 A

بر اساس آمار گمرک در سال گذشته ۷۸ هزارو ۶۷۳ خودرو سواری به ارزش ۳ میلیاردو ۱۷ میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات از نظر تعداد ۷۴.۴۵ درصد و از نظر ارزش ۱۷۴.۴۶ درصد رشد را نسبت به سال ۹۱ نشان می دهد.

در سال ۹۲ ده هزارو ۷۴۴ خودرو سواری به ارزش ۷۰ میلیون دلار از کشور صادر شد که این میزان صادرات در مقایسه با سال ۹۱ از نظر تعداد ۸۰.۴۴ درصد و از نطر ارزش ۷۸.۲۳ درصد کاهش را نشان میدهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس آمار گمرک در سال ۹۲،۷۸ هزارو ۶۷۳ خودرو سواری به ارزش ۳ میلیاردو ۱۷ میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات از نظر تعداد ۷۴.۴۵ درصد و از نظر ارزش ۱۷۴.۴۶ درصد رشد را نسبت به سال ۹۱ نشان می دهد.

بر اساس این گزارش میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی در مدت یاد شده ۳۸ هزار و۳۴۸ دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۱ ۵۷.۳۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
گفتنی است امارات متحده عربی، چین و کویت سه کشور عمده مبدا واردات خودرو در سال ۹۲ هستند.
کاهش ۷۸ درصدی صادرات خودرو
بر اساس این گزارش در سال ۹۲ ده هزارو ۷۴۴ خودرو سواری به ارزش ۷۰ میلیون دلار از کشور صادر شد که این میزان صادرات در مقایسه با سال ۹۱ از نظر تعداد ۸۰.۴۴ درصد و از نطر ارزش ۷۸.۲۳ درصد کاهش را نشان میدهد.
میانگین قیمت هر خودرو سواری صادراتی در مدت یاد شده شش هزار و ۵۵۴ دلار است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ افزایش ۱۱.۳۱ درصدی را نشان میدهد.
عراق، آذربایجان و مصر سه کشور مقصد صادرات خودرو سواری در سال ۹۲ هستند.
خودرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر