کد خبر: 156230 A

این کشتی فله بر به دلیل پیچیدگی سیستم قضایی هند و کارشکنی های مکرر بانک HSH چندین ماه در توقیف بود که پس از پرداخت وجه الضمان تعیین شده ازجانب دادگاه هند، رفع توقیف و به مقصد ایران راهی شد.

کشتی دیانته بامداد امروز در بندرعباس لنگر انداخت.

به گزارش ایلنا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدامات قانونی برضد بانک HSH به دلیل توقیف غیر قانونی کشتی دیانته پس از سپردن وجه الضمان و پذیرش دادگاه(به مدت پنجاه روز) را در دستور کار خود دارد.
بنا بر این گزارش، کشتی quotation mark دیانته quotation mark که صبح پنج شنبه آبهای سرزمینی هند را ترک کرده بود بامداد امروز دوشنبه وارد بندرعباس شد.
این کشتی فله بر به دلیل پیچیدگی سیستم قضایی هند و کارشکنی های مکرر بانک HSH چندین ماه در توقیف بود که پس از پرداخت وجه الضمان تعیین شده ازجانب دادگاه هند، رفع توقیف و به مقصد ایران راهی شد.

کشتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر