کد خبر: 152120 A

در ۱۱ ماه گذشته؛

آلومینیم تولید شده در دوره مورد بررسی شامل شرکت «ایرالکو» ۱۶۳ هزار و ۲۹۶ تن، «المهدی» ۹۵ هزار و ۷۲۰ تن و «هرمزآل» ۶۲ هزار و ۲۰۸ تن شمش تولید کردند.

دفتر مدیریت تحول اداری و فناوری اطلاعات ایمیدرو اعلام کرد؛ از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ۹۲، مجموع تولید شمش آلومینیوم سه شرکت ایرالکو، المهدی و هرمزآل به ۳۲۱ هزار و ۲۲۴ تن رسید.

به گزارش ایلنا، میزان تولید شمش آلومینیوم در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۳۰۸ هزار و ۴۷۳ تن بود.

آلومینیم تولید شده در دوره مورد بررسی شامل شرکت «ایرالکو» ۱۶۳ هزار و ۲۹۶ تن، «المهدی» ۹۵ هزار و ۷۲۰ تن و «هرمزآل» ۶۲ هزار و ۲۰۸ تن شمش تولید کردند.

همچنین، از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ۹۲، میزان تولید پودر آلومینا توسط شرکت آلومینای ایران به ۲۲۶ هزار و ۸۱۴ تن رسید که رشد ۱۰ درصدی حاصل شد. در حالی که میزان تولید این ماده اولیه تولید آلومینیوم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۰۷ هزار و ۸۹ تن بود.

به گزارش مذکور، در اسفند جاری ۲۸ هزار و ۵۲۲ تن شمش آلومینیوم توسط سه شرکت ایرالکو، المهدی و هرمزآل و نیز ۲۱ هزار و ۲۸۲ تن پودر آلومینا در شرکت آلومینای ایران تولید شد.

تولید شمش آلومینیوم به 308 هزار و 473 تن رسید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر