کد خبر: 117297 A

واردات تخم مرغ از ۱۵ تن به ارزش بیش از ۷ میلیارد ریال در شهریورماه به ۱۹ تن به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال در مهرماه رسیده است که از لحاظ ارزشی ۷۰.۳۶ درصد و از حیثوزنی ۲۴.۶۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جدول واردات ۱۲ قلم کالای اساسی در مهرماه امسال منتشر شد که براساس آن، در مجموع واردات کالاهای اساسی در این مدت به یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۴۸۲ تن به ارزش بیش از ۲۵ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایلنا، جدول واردات ۱۲ قلم کالای اساسی در مهرماه امسال(مورد تائید گمرک ایران) نشان می‌دهد در این مدت ۱۶۶ هزار و ۶۵۳ تن برنج به ارزش بیش از ۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال واردات کشور شده که نسبت به مدت مشابه در شهریورماه ۹۲(۱۶۲ هزار و ۹۷۹ تن برنج به ارزش بیش از ۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال) از لحاظ ارزشی با ۱۱.۸۹ درصد کاهش ولی از حیثوزنی با ۲.۲۵ درصد افزایش مواجه شده است.

بر اساس این گزارش؛ واردات تخم مرغ از ۱۵ تن به ارزش بیش از ۷ میلیارد ریال در شهریورماه به ۱۹ تن به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال در مهرماه رسیده است که از لحاظ ارزشی ۷۰.۳۶ درصد و از حیثوزنی ۲۴.۶۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در همین حال، در شهریورماه واردات جو نداشتیم اما در مهرماه ۴۰ هزار و ۲۰۷ تن جو به ارزش بیش از ۳۳۹ میلیارد ریال وارد کشور شده است.

لازم به ذکر است؛ در مهرماه امسال واردات دارو به یکهزار و ۹۹ تن به ارزش بیش از ۲ هزار و ۴۰۲ میلیارد ریال رسیده، این در حالی است که واردات این کالا در شهریورماه یکهزار و ۵۷۹ تن به ارزش بیش از ۳ هزار و ۶۵ میلیارد ریال بوده است. برهمین اساس، واردات دارو در مهرماه امسال نبست به شهریورماه از لحاظ وزنی ۳۰.۳۸ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۱.۶۴ درصد کاهش یافته است.

واردات قند و شکر از ۱۵۸ هزار و ۵۵۸ تن به ارزش بیش از ۲ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال در شهریورماه به ۲۰۷ هزار و ۸۳ تن به ارزش بیش از ۲ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال در مهرماه رسیده است که از لحاظ ارزشی ۲۵.۴۵ درصد و از حیثوزنی ۳۰.۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در همین حال، در مهرماه واردات کره ۳ هزار و ۱۰۷ تن به ارزش بیش از ۳۷۶ میلیارد ریال رسیده، این در حالی است که واردات این کالا در شهریورماه ۲ هزار و ۹۴۰ تن به ارزش بیش از ۳۳۶ میلیارد ریال بوده است. برهمین اساس، واردات کره در مهرماه نسبت به شهریورماه از لحاظ ارزشی با ۱۱.۷۲ درصد و از حیثوزنی با ۵.۶۷ درصد رشد مواجه شده است.

همچنین در مهرماه امسال ۲۷۷ هزار و ۷۷۸ تن کنجاله سویا به ارزش بیش از ۴ هزار و ۳۳ میلیارد ریال وارد کشور شده است که نسبت به شهریورماه(۸۳ هزار و ۳۰۱ تن کنجاله به ارزش بیش از یکزهرار و ۲۲۶ میلیارد ریال) از لحاظ وزنی ۲۳۳.۴۶ درصد و از حیثارزشی ۲۲۸.۷۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جدول واردات ۱۲ قلم کالای اساسی از واردات ۲۷۰ هزار و ۶۳۹ تن گندم به ارزش بیش از ۲ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال در مهرماه حکایت دارد که نسبت به مدت مشابه در شهریورماه ۹۲(۱۱۵ هزار و ۳۶۴ تن گندم به ارزش بیش از یکهزار و ۱۱۳ میلیارد ریال) از لحاظ ارزشی با ۱۰۳.۳۱ درصد و از حیثوزنی با ۱۳۴.۵۹ درصد افزایش مواجه شده است.

البته در مهرماه امسال ۷ هزار و ۹۶۱ تن گوشت قرمز به ارزش بیش از ۹۴۵ میلیارد ریال وارد کشور شده، این در حالی است که واردات این کالای مصرفی در شهریورماه ۹ هزار و ۱۵۴ تن به ارزش بیش از یکهزار و ۳۰ میلیارد ریال بوده است. برهمین اساس، واردات گوشت قرمز در مهرماه نسبت به شهریورماه از لحاظ ارزشی ۸.۲۹ درصد و از حیثوزنی ۱۳.۰۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

واردات گوشت مرغ هم از یکهزار و ۱۵۳ تن به ارزش بیش از ۷۳ میلیارد ریال در شهریورماه به ۳ هزار و ۲۷۹ تن به ارزش بیش از ۱۹۷ میلیارد ریال در مهرماه رسیده است که از لحظ وزنی ۱۸۴.۳۳ درصد و از حیثارزش ۱۷۰.۹۷ درصد افزایش حکایت دارد.

در مجموع واردات کالاهای اساسی از ۷۸۸ هزار و ۱۴۹ تن به ارزش بیش از ۲۰ هزار و ۸۴۳ میلیارد ریال به یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۴۸۲ تن به ارزش بیش از ۲۵ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال در مهرماه امسال افزایش یافته است.

دولت اخیرا در بخشنامه جدیدی به منظور تسهیل در واردات کالاهای اساسی اعلام کرده است که مبنای محاسبه نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، قانون بودجه سال جاری است.

در متن این بخشنامه آمده است: به منظور تسهیل در تأمین کالاهای اساسی مقرر می‌گردد مبنای محاسباتی نرخ ارز واردات انواع روغن خام، شکر، برنج، کره، شیرخشک و نهاده‌های دام و طیور شامل جو، ذرت و کنجاله سویا بر اساس نرخ مصوب قانون بودجه سال جاری ملاک عمل قرار می‌گیرد. گندم همچنان مشمول دریافت ارز با نرخ ۱۲۲۶۰ ریال است

واردات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر