کد خبر: 236927 A

معاون تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی:

هم اکنون در بهترین ایستگاه‌های تحقیقاتی، تجارب کشاورزان پیشرو در برخی از مزارع را مشاهده نکرده‌ایم، به گونه‌ای که تولید هفت تن گندم در بهترین ایستگاه‌ها نیز گزارش نشده است.

معاون تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: رایزنی‌ها و مساعدت‌های فنی برای ساماندهی تولید گندم در سیستم خود انجام شده، به گونه‌ای که این سیستم هیچ جایگاه دولتی نخواهد داشت و توسط اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مربوطه انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس کشاورز در بیست و نهمین دوره تجلیل از کشاورزان نمونه ملی بخش کشاورزی، اظهار کرد: در دهه ۶۰ مراکز خدمات کشاورزی به شکل گسترده در کشور ایجاد شد که به دلیل عدم حمایت‌های لازم و تقویت این واحد‌ها، هم اکنون به تعطیلی کشیده شده‌اند.

کشاورز با تاکید بر اینکه کمک و همکاری کشاورزان پیشرو و خبره بخش کشاورزی با وزارت جهادکشاورزی در دستیابی به خودکفایی در برخی از تولیدات کشاورزی منجر خواهد شد گفت: درخواست کمک از کشاورزان پیشرو به معنای افزایش کارهای کشاورزان و کاهش فعالیت‌های دولت نیست بلکه ما به دنبال آن هستیم که با تلاش و همکاری با یکدیگر بتوانیم تحول اساسی و ساختار مناسبی در بخش کشاورزی ایجاد کنیم.

معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: ما به دنبال جایگزینی مزارع گندم نیستیم، بلکه می‌خواهیم از این تجارب برای سایرین استفاده کنیم، درحال حاضر تنها بسترهای تکنولوژی لازم در بخش کشاورزی وجود دارد، اما بر مدیریت تولید و نقش آن تأکید نشده است.

کشاورز اظهار داشت: برای پیشبرد بهتر تولید گندم، از شما ۳۳۰ خبره کشاورز استمداد می‌طلبیم و امیدواریم مسئولیت‌های بیشتری برای بهبود تولید گندم در کشور قبول کنیم.

وی بیان داشت: روحیه خدمت در تمام اقشار جامعه کشاورزی وجود دارد که امیدواریم از این طریق بتوانیم معضلات موجود را در مزارع مرتفع کنیم.

وی افزود: هم اکنون در بهترین ایستگاه‌های تحقیقاتی، تجارب کشاورزان پیشرو در برخی از مزارع را مشاهده نکرده‌ایم، به گونه‌ای که تولید هفت تن گندم در بهترین ایستگاه‌ها نیز گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: سطح زیرکشت گندم پاییزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته اما پیش بینی می‌شود امسال وضعیت تولید مطلوب تری داشته باشیم.

معاون تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: تاکنون ۲.۵ میلیون هکتار گندم آبی و چهار میلیون هکتار گندم دیم به زیر کشت پاییزه رفته است.

بخش کشاورزی جامعه دولت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تولید کشاورزان مزارع گندم تولیدات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر